tranluctb 1427 -19
2021964 1363 +19

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

51 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua