ngochoam 1421 -6
Toilet12 1665 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 10 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua