son65 1641 -17
tampro 1609 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

21 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ