Giadinh12 1505 -15
tuanphuong 1533 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 7 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết