hair 1400 -20
dogiahuan11 1305 +20

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

11 nước, 1 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ