tenten 1439 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

47 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ