Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

73 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua