laidiepanh 1494 +13
tenten 1432 -13

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

72 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ