tenten 1419 -13
kingbinhan 1474 +13

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

89 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ