tenten 1406 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

92 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ