tenten 1406 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

11 nước, 1 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ