kythu01 1526 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

123 nước, 15 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết