Luong1982 1553 -20
Baodat32018 1465 +20

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

77 nước, 12 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua