tung1975 1324 -10
Baodat32018 1465 +10

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

39 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ