tongtien 1625 -24
Baodat32018 1425 +24

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

79 nước, 9 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ