Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

88 nước, 15 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ