Baodat32018 1431 -10
DgThanhNam 1578 +10

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

77 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua