DgThanhNam 1588 -23
Baodat32018 1421 +23

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

93 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua