Crazy01 1488 -14
ducnv5 1539 +14

Kiểu: Cờ tướng, 5/10/2021

65 nước, 13 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ