Crazy01 1489 -3
PhapsuTdc 1430 +3

Kiểu: Cờ tướng, 6/10/2021

423 nước, 57 phút : 23 giây

Hòa cờ!