Crazy01 1486 +4
Bin2012 1170 -4

Kiểu: Cờ tướng, 6/10/2021

12 nước, 2 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ