Crazy01 1490 -16
nhantran 1496 +16

Kiểu: Cờ tướng, 8/10/2021

23 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ