Crazy01 1474 -12
nhantran 1545 +12

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

3 nước, 1 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ