Crazy01 1389 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/10/2021

43 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua