Crazy01 1484 +11
LUCKKYSTARS 1369 -11

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

52 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua