Crazy01 1495 +18
nhantran 1549 -18

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

28 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ