nhantran 1531 +15
Crazy01 1513 -15

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

74 nước, 16 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua