Crazy01 1498 -14
nhantran 1546 +14

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

37 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết