Vulpa07541 1363 -11
Crazy01 1484 +11

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

41 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ