Luong1982 1549 -18
Crazy01 1495 +18

Kiểu: Cờ tướng, 9/10/2021

87 nước, 20 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết