Pumped 1583 -16
phuquocman 1574 +16

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

59 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua