Pumped 1567 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

38 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ