Pumped 1584 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

54 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ