Pumped 1584 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

72 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ