Pumped 1600 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

79 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua