NBAO 1860 +6
Pumped 1600 -6

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

17 nước, 0 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua