Pumped 1594 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

52 nước, 4 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua