vinh1979 1564 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua