vinh1979 1583 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 2 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua