Stay 1618 -17
bpbpbp 1607 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

81 nước, 10 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua