vinh1979 1600 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua