vutuan1962 1614 -29
sangpm249 1235 +29

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua