vinh1979 1554 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua