vinh1979 1534 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua