vinh1979 1561 +17
Hienvd 1577 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết