Hienvd 1560 -15
vinh1979 1578 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 11 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết