Hienvd 1563 +17
vinh1979 1575 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

102 nước, 14 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ