Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

6 nước, 0 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua