Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua