Minhthanh29 1785 -25
wakaeuro 1572 +25

Kiểu: Cờ tướng, 2/12/2021

47 nước, 10 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ